Skids

Caldereria Rovira pot construir a mida equipament en forma d’Skid amb una estructura de sustentació i transport horitzontal o vertical per funcions específiques com ara filtració, tractament, escalfament, … ubicant en l’estructura dipòsits, bombes, mànegues, bescanviadors, etc amb canonades, vàlvules, instruments, quadres i l’equipament necessari per la funció específica de l’skid.

Com exemple s’han construït skids per generar aigua sobreescalfada, per Control de Temperatura, per filtració amb filtres de sorra o de carbó actiu, amb els frontals de vàlvules corresponents, per depuració i tractaments per òsmosi inversa, cloració, de ultraviolats, CIPS, etc.

 

 

Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies