Equips a pressió

Caldereria Rovira pot construir tot tipus d’equips a pressió d’acord amb la Directiva Europea d’Equips a Pressió DEP 2014/68/EU, disposant de certificat per fabricar per mòdul H (assegurament de la qualitat total) amb disseny dels equips per tècnics propis de l’empresa i de mòdul H1 amb control de disseny per organisme notificat.

Caldereria Rovira fabrica equips a pressió des de 1978, havent construït tot tipus d’equipament com ara reactors, bescanviadors, autoclaus, dipòsits, … per vapor, aire comprimit, productes químics i tota mena de fluids i gasos utilitzats a les indústries.

 

 

Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies